Műszerparkunk


Intézetünk több mint 60 éves tapasztalattal, biztos szakmai háttérrel, korszerű, speciális műszerparkkal áll megrendelőink rendelkezésére. Készen állunk akár mérésszolgáltatási, akár kutatás-fejlesztési problémáik megoldására. Ezen az oldalon röviden bemutatjuk mindazon műszereinket, ill. röviden összefoglaljuk mindazon szolgáltatásainkat, amelyek megrendelőink számára elérhetők.
Kémiaiösszetétel meghatározása nedveskémiai- és műszeres analitikai vizsgálatokkal:
CHNS analizátor (Carlo-Erba 110):
Anyagrendszerekszén-, hidrogén-, oxigén- és kéntartalmának meghatározása
XRF (Philips MiniPal4):
Anyagrendszerekösszetételének meghatározása; minőségi és mennyiségi elemzés.
UV/VIS spektrofotométer (PERKIN-ELMER):
Analitikaivizsgálatokhoz szükséges, legfőképp fém-ionok koncentrációjának meghatározása.
Fázisösszetétel meghatározása röntgendiffrakciós és derivatográfiás módszerrel:
Röntgendiffraktométer(Philips PW 3710):
Kristályos anyagrendszerek fázisösszetételének meghatározása, minőségi és és mennyiségi elemzés. Hevíthető feltéttel és feszültségmérő egységgel ellátva.
Derivatográf(Q-1500 D MOM):
Különböző anyagrendszerekben hevítés hatására lejátszódó tömegvesztéssel, ill. hőmennyiség-változással járó folyamatok elemzése.
Roncsolásmentes (mikro)szerkezet vizsgálatok mikroszkóppal és röntgentomográffal:
Ultrafelbontású fénymikroszkóp(KEYENCE VHX 2000):
Extrémnagy mélység-élességű, háromdimenziós kép létrehozására alkalmas, 1000-szeres nagyításra képes fénymikroszkóp.
Pásztázó elektronmikroszkóp (FEI/Thermofischer Apreo S; Philips XL 30 ESEM):
A mikroszerkezet vizsgálata hagyományos és környezeti (kis vákuum) üzemmódban.
Elemanalízis Edax-Ametek feltét segítségével (EDX).
Röntgentomográf (Nikon XT H 225 ST):
A komputertomográf-rendszerrel egyetlen mérésfutással számos alkatrészjellemző vizsgálható. A mérési eredmények pontosak és nyomonkövethetőek.
Anyagrendszerek speciális jellemzőinek meghatározása:
Színmérő (KonicaMinolta CM3600d):
Mázak,zománcok, festékek (ill. bármilyen anyagtípus) színkoordinátáinak(fehérségének) meghatározása.
Mikrokeménység mérő(Wolpert402M/VD):
Szerkezeti anyagok mikrokeménységének meghatározása Vickers szerint.
Hevítőmikroszkópok 2000 °C-ig  (Leitz, Zeitz):
Különböző anyagrendszerek hevítése során lejátszódó folyamatok (gázképződés, olvadás,nedvesítés, nedvesítési szög, stb.) tanulmányozása.
Lézeres szemcseanalizátor (Fritsch Analysette):
Porszerűanyagok szemcseméret-eloszlásának meghatározása 0,5-900 µm tartományban.
Dilatométer 1600 °C-ig (THETA Dilatronic):
Szerkezeti anyagok lineáris hőtágulási együtthatójának meghatározása.
Anyagrendszerek szilárdsági jellemzőinek meghatározása:
CONTROLS Automax5:
Kötőanyagok szabványos nyomó- és hajlítószilárdságának meghatározására kifejlesztett berendezés.
INSTRON (250 kN):
Nyomó-, hajlító- és húzó igénybevétel kifejtésére alkalmas, számítógépes vezérlésű szilárdságvizsgáló berendezés 0-250 kN tartományban.
(Nemcsak) hőszigetelő anyagok hővezető képességének meghatározása:
NETZSCH HFM 436/3/1 Lambda:
Hőszigetelőanyagok hővezetési tényezőjének legkülönbözőbb szabványok szerinti meghatározása 0,002-2,0 W/mK tartományban, 100x100 – 305x305méretű minták esetén (mintavastagság: 5-100 mm).
C-Therm TCiTM (temperáló kamrával):
Bármely anyagrendszer hővezetési tényezőjének gyors (néhány perc) meghatározása, kis felületen ,rendkívül tág (0,002-120 W/mK) tartományban.
Szilárd anyagok, porok, folyadékok vizsgálata.

A rendelkezésünkre álló berendezéseinkkel képesek vagyunk különböző anyagrendszerek kémiai- és ásványi összetételének meghatározására (pásztázó elektronmikroszkóp, energiadiszperzív röntgenanalizátor, röntgendiffraktométer, stb.), vagy éppen a szerkezeti anyagok mechanikai jellemzőinek (nyomó-, hajlító- és húzószilárdság, akár 25 tonnás terhelőerőig), ill. mikrokeménységének mérésére. A szerkezeti anyagok alkalmazhatóságát egyéb speciális tulajdonságok, például a hőtágulás, a hővezetés, a szín, a porszerű anyagok szemcseméret-eloszlása, légpórus-eloszlás, stb. döntően befolyásolja. Intézetünk természetesen felkészült az említett tulajdonságok mérésére is. Rendelkezésünkre állnak különböző nyers- és alapanyag-előkészítő (aprító és őrlőberendezések, vákuum-prés, szűrőprés, hidrociklon) és hőkezelő (1550 °C-ig) berendezések, amelyek segítségével modellezni tudjuk a tényleges gyártástechnológiákat. Mind a klasszikus, mind a modern műszaki kerámiák, üvegek, kötőanyagok vizsgálatát, minősítését képesek vagyunk magas szinten elvégezni.

Bízom abban, hogy hamarosan szakmai partnerekként közösen dolgozunk a felmerülő problémáik megoldásában, a futó, ill. leendő projektjeik sikeres kidolgozásában.