Intézetünk rövid története


A Szilikátipari Tanszék 1951-ben alakult, s ez volt a szilikátkémia, ill. a szilikáttechnológia területén az első önálló egyetemi tanszék hazánkban. A tanszék vezetésére Bereczky Endre Kossuth-díjas egyetemi tanárt kérték fel, aki nyugdíjazásáig (1963) látta el az irányító feladatot. Az 1963/64-es tanévtől ugyancsak nyugdíjbavonulásáig, 1982-ig Déri Márta egyetemi tanár volt a tanszék vezetője.

1982-től Nemecz Ernő egyetemi tanár, majd 1983-tól Juhász A. Zoltán tudományos tanácsadó, később egyetemi tanár kapott megbízást a tanszék vezetésére. A tanszék 1983-ban három csoporttal intézetté alakult: nyersanyag- és üvegcsoport, cement- és betoncsoport, kerámiacsoport, az intézet igazgatója Juhász A. Zoltán egyetemi tanár volt. 1990-től az intézeti szerveződés helyett ismét egységes tanszéki szerkezet alakult ki, amelynek vezetői teendőit 1992-ig Juhász A. Zoltán egyetemi tanár látta el.
1992-től Kotsis Leventéné egyetemi docens, tanszékünk volt hallgatója a tanszék vezetője. 1996-ban a korábban önálló szervezeti egységként működő Nagyműszer Laboratórium egyesült a Szilikátkémiai és –Technológiai Tanszékkel, és így jött létre a Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék. A fúzió eredményeként a tanszékprofilja jelentősen bővült, a klasszikus szilikátipari termékek oktatása, kutatása mellett a legkorszerűbb anyagvizsgálati módszerek alkalmazása is mindennapi gyakorlattá vált. 2000-től kezdődően Kovács Kristóf – aki szintén tanszékünk végzett hallgatója – irányítja a tanszék munkáját. Az eddigi utolsó szerkezeti változtatásra 2007-ben került sor, az NMR laboratórium és a Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék egyesülésével alakult ki az Anyagmérnöki Intézet. A Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék (ill. jogelődjei) oktatási feladata kezdetben a szilikátkémia és a szilikátipari technológia tárgykörébe tartozó ismeretanyag átadása volt. A hallgatók öt éves tanulmányaikat az utolsó szemeszterben elkészülő diplomadolgozattal zárták le, amelyek témája rendszerint vagy üzemi probléma,vagy tanszéki kutatási feladat volt.A tanszék kezdetben nappali, esti és levelező képzés keretében végezte oktatómunkáját. Az egyetem megalapítása óta a tanszéken több mint ezer diplomadolgozat és közel ötszáz szakdolgozat készült.