Kutatási témáink

Biokerámiák, bioüvegkerámiák
Az emberi test egyes részeinek, bizonyos funkcióinak helyettesítése az emberi csontszövethez hasonló kalcium-foszfát alapú kerámiákkal. Állati eredetű csontból és bioüvegfrittből olyan implantátum előállítása, amely képes összenőni az emberi csontszövettel.
Kerámiai szupravezetők
Veszteségmentes elektromos áramvezetés, erős mágneses terek létrehozása, lebegtetés,
Y-Ba-Cu-oxidszupravezetők előállításával.
Kerámiai festékek
Nagy ólomtartalmú etalon festékek helyettesítése  csökkentett ólom-tartalmú festékek keverésével. Adott árnyalat eléréséhez eltérő kémiai összetételű színtesteket tartalmazó festékek keverése.
Alkáli aktivált cementek
Klasszikus cementek helyettesítése a kötőanyagok egy új családjába tartozó alkáli aktivált cementekkel. A kutatás részét képezi a nagy fajlagos felületű katalizátorhordozók előállítása alternatív nyersanyagok használatával, valamint az alkáli aktivált cement kompozitok előállítása.
Hulladékhasznosítási technológiák
Természetes alapanyagokból, ipari és építési hulladékanyagból hőszigetelő anyagok előállítása, valamint alternatív hulladékanyagok felhasználása mechanokémiai aktiválással.
Klasszikus cementek
Klasszikuscementek gazdaságossá és környezettudatossá tétele puccolános tulajdonságú adalékanyagokkal és hulladékanyagok újrahasznosításával.
Kaolinit nanocső
Új típusú környezetbarát nanokompozitok fejlesztése szolvotermális módszerrel előállított kaolinit nanocsövek alkalmazásával.
Klasszikus kerámiák:
Klasszikus- és műszaki kerámiák, hagyományos és speciális üvegek, -kötőanyagok tulajdonságai, előállításuk és vizsgálatuk; ezen belül: hőlökésálló kerámiák fejlesztése,szilikátbázisú szervetlen polimerek előállítási lehetőségeinek kutatása, hulladék anyagok ipari hasznosítása.
Egyéb kutatási területeink:
Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos módszerekkel (morfológia, mikroszerkezet vizsgálata, energiadiszperzív röntgenanalízis, elektronmikroszkópos fázisanalízis), röntgentomográfia segítségével a mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolatának kutatása az alábbi területeken:
műszaki kerámiák, kompozitok, hulladékhasznosítás, alternatív energiaforrások, bűnügyi technikai vizsgálatok, bevonatok, vékonyrétegek.